Regulamin
Skład KGOA
Program

LXI Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia  
  Zadania zawodów III stopnia  
Zwycięzcy i Laureaci
Archiwum

 

WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA LXI OA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE (.PDF)

Druk potwierdzenia (.doc)

NOCLEGI DLA UCZESTNIKÓW PISZĄCYCH W SZCZECINIE:

Schronisko PTSM Cuma
ul. Monte Cassino 19a
Szczecin
Tel. 91 422 47 61

(w pobliżu XIII LO w Szczecinie)

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy tematy drugiej serii zadań zawodów I stopnia LXI OA.

 Druga seria zadań zawodów I stopnia LXI OA 2017/2018 (.PDF)

Plik arkusza kalkulacyjnego do zadania 6 (w formacie .XLS)

Plik arkusza kalkulacyjnego do zadania 6 (w formacie .ODS)

INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA

Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań zawodów I stopnia LXI Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii, pod adresem prywatnym podanym w nadesłanej "Ankiecie uczestnika". Informacje o końcowych wynikach zawodów I stopnia ukażą się na stronie olimpiady,
w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego upływa 20 listopada 2017r. (decyduje data stempla pocztowego).
Do klasyfikacji końcowej zawodów I stopnia zaliczane będą rozwiązania dwóch zadań z pierwszej serii, czterech z drugiej serii
oraz jednego zadania obserwacyjnego.
 
Rozwiązania należy przesłać na adres:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz, do pobrania w formacie PDF, zawierający zadania LXI OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LXI OA 2017/2018

Plakat LXI Olimpiady Astronomicznej

  Ankieta uczestnika LXI OA 2017/2018

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LXI OA.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2018