AKADEMIA MŁODEGO ASTRONOMA

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

W październiku rusza kolejna edycja Akademii Młodego Astronoma – zajęcia edukacyjne z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci w wieku 7 – 9 lat.

Akademii Młodego Astronoma ma na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, pokazów i warsztatów prowadzone będą przez pracowników dydaktycznych Planetarium. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Młodego Astronoma.

Załącznik 1 – Regulamin
Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy 2017/2018
Załącznik 3 – Harmonogram zajęć dla grup 1 i 2 2017/2018

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na formularzach wg załączonego wzoru, w terminie do 31 sierpnia na adres Planetarium. Wypełniony formularz można przesłać również drogą mailową na adres: bogusia@planetarium.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Młodego Astronoma.

Więcej informacji pod nr telefonu : 32 / 745 27 28