AKADEMIA ODKRYWCY KOSMOSU

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

W październiku rusza kolejna edycja zajęć edukacyjnych z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci w wieku 10-12 lat – Akademia Odkrywcy Kosmosu.

Akademia Odkrywcy Kosmosu ma na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań dzieci w wieku 10 - 12. Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, pokazów i warsztatów prowadzone będą przez pracowników dydaktycznych Planetarium. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Odkrywcy Kosmosu.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na formularzach wg załączonego wzoru, w terminie do 31 sierpnia na adres Planetarium. Wypełniony formularz można przesłać również drogą mailową na adres: bogusia@planetarium.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji pod nr telefonu : 32 / 745 27 28

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Odkrywcy Kosmosu

Załącznik 1 – Regulamin AOK
Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy 2017/2018
Załącznik 2 – Harmonogram spotkań 2017/2018