MIĘDZYSZKOLNE KOŁO ASTRONOMICZNE

Jak co roku Planetarium Śląskie organizuje Międzyszkolne Koło Astronomiczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 października br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Planetarium Śląskiego.

Uczestnictwo w zajęciach Międzyszkolnego Koła Astronomicznego daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu astronomii i rozwijania umiejętności obserwacyjnych pod okiem doświadczonych pracowników dydaktycznych Planetarium Śląskiego. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach Koła.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać, na formularzach wg załączonego wzoru, w terminie do 1 października br. na adres Planetarium.

Wypełniony formularz można przesłać drogą mailową na adres: damian@planetarium.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Międzyszkolnego Koła Astronomicznego.

Osoba do kontaktu:
Damian Jabłeka – 32 / 745 27 28 wew. 25

Załącznik 1 – Regulamin MKA
Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy 2017/2018
Załącznik 3 – Harmonogram spotkań 2017/2018