NASZA OFERTA

Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego polskiego astronoma - Mikołaja Kopernika. Zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, która umieszczona jest pod 23-metrową kopułą stanowiąca ekran sztucznego nieba. Na półkulistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba w dowolnym i czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemii i w jej sąsiedztwie.

Oferta dydaktyczna Planetarium Śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

SALA PLANETARIUM

od wtorku do piątku godz. 10.00 lub godz. 12.00 (wymagana rezerwacja)

Królestwo planet (szkoły podstawowe - klasy młodsze)

Orientacja na sferze niebieskiej (widnokrąg, zenit, Wielki i Mały Wóz, Gwiazda Polarna, kierunki świata). Gwiazdy i gwiazdozbiory. Zodiak. Słońce, Układ Słoneczny i jego składniki: planety bliższe i dalsze, księżyce, planetoidy, komety.

A jednak się kręci... (szkoły podstawowe - klasy starsze)

Orientacja na sferze niebieskiej. Gwiazdy i gwiazdozbiory. Układ Słoneczny. Model geocentryczny budowy świata. Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika. Ruch obrotowy Ziemi (zmiana dnia i nocy). Ruch obiegowy Ziemi (zmiany pór roku).

Cztery pory roku (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

Elementy sfery niebieskiej (równik i południk niebieski, ekliptyka). Ziemia w Układzie Słonecznym. Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi (zmiana dnia i nocy, czas słoneczny). Konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi (zmiany oświetlenia Ziemi w różnych porach roku i na różnych szerokościach geograficznych).

O zaćmieniach i nie tylko (szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjum)

Elementy sfery niebieskiej (równik i południk niebieski, ekliptyka, oś świata). Orientacja na sferze niebieskiej. Ruchy Księżyca i planet. Układ słoneczny. Prawa Keplera. Zaćmienie Słońca. Zaćmienie Księżyca.

Fascynujący kosmos (szkoły ponadgimnazjalne)

Elementy sfery niebieskiej (równik i południk niebieski, ekliptyka, oś świata). Orientacja na sferze niebieskiej. Struktura i składniki Układu Słonecznego. Struktura i składniki Galaktyki. Struktura Wszechświata. Problem odległości we Wszechświecie. od wtorku do piątku godz. 9.00 lub godz. 14.00 (wymagana rezerwacja) od wtorku do piątku godz. 9.00 lub godz. 14.00 (wymagana rezerwacja)

od wtorku do piątku godz. 9.00 lub 15.30 (wymagana rezerwacja)

STACJA KLIMATOLOGICZNA

od wtorku do piątku godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
dla grup do 50 osób (wymagana rezerwacja)

Z pogodą za pan brat (SP klasy młodsze)

Pogoda i jej obserwacje – obrazkowy kalendarz pogody. Pogoda w różnych porach roku. Zjawiska atmosferyczne i zagrożenia z nich wynikające. Ogródek meteorologiczny Mapa pogody.

Od pomiarów do prognozy (SP klasy starsze)

Pomiary i obserwacje składników pogody. Ogródek meteorologiczny. Przyrządy pomiarowe. Dziennik spostrzeżeń meteorologicznych. Mapa pogody. Prognoza pogody.

Badanie klimatu i jego zmian (młodzież starsza)

Meteorologia a klimatologia. Źródła informacji o pogodzie i klimacie. Pomiary i obserwacje meteorologiczne. Klimatogramy. Zmiany klimatu i konsekwencje tych zmian.

Stacja klimatologiczna stanowi cenną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody i geografii. Wyposażenie stacji umożliwia uczniom zapoznanie się z budową przyrządów pomiarowych i rodzajami pomiarów meteorologicznych.

STACJA SEJSMOLOGICZNA

od wtorku do piątku godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00)
dla grup do 20 osób (wymagana rezerwacja)

Niespokojna planeta (młodzież starsza)

Sejsmologia jako nauka o rozchodzeniu się fal sejsmicznych i poznawaniu wnętrza Ziemi. Źródła, rodzaje i sposoby rejestracji fal sejsmicznych. Sejsmografy dawniej i dziś.

Stacja sejsmologiczna wyposażona jest w czułe sejsmografy, rejestrujące drgania skorupy ziemskiej. Uczniowie mogą poznać ich budowę i zasady działania oraz obejrzeć zapisy wstrząsów górniczych i odległych trzęsień ziemi.

WYSTAWA

od wtorku do piątku godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 dla grup do 25 osób (wymagana rezerwacja)

Struktura Wszechświata – odległości i ich pomiar (młodzież starsza)

Poznanie struktury Wszechświata możliwe było dopiero wtedy, gdy poznaliśmy rozmiary ciał niebieskich oraz odległości jakie nas od nich dzielą. Jak zmierzyć coś co jest tak wielkie, że jego rozmiary nie mieszczą się w naszych ziemskich pojęciach? W dodatku to co mierzymy jest tak daleko, że odległość wyrażona w ziemskich jednostkach przestaje mieć dla nas sens. Historia astronomii to historia pomiarów. O tym jest nasza wystawa.

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Dostępne bez rezerwacji

od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 18.00
w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 18.00

W obserwatorium astronomicznym uczniowie mogą poznać budowę i zasady działania teleskopów oraz sposoby wykonywania obserwacji astronomicznych. W bezchmurne dni mogą obserwować Słońce i zjawiska zachodzące na jego powierzchni.

SEANSE POPULARNE

Obok oferty dydaktycznej dla szkół, Planetarium prowadzi również seanse popularne o tematyce astronomicznej dla szerokiej publiczności:

od wtorku do piątku godz. 17.00

w soboty, niedziele i święta godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Grupowe uczestnictwo w tych seansach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc.

REZERWACJA MIEJSC

Rezerwacji można dokonać osobiście w biurze rezerwacji lub telefonicznie w dni powszednie od godz. 7.30 do 14.30, a także elektronicznie przez stronę www.planetarium.edu.pl

+48 32 745 27 29 (od 7.30 do 14.30, od poniedziałku do piątku)

lub

tel./fax 32 745 27 28

CENY BILETÓW

• dwulekcyjne zajęcia dydaktyczne 12,00 zł
• seanse dydaktyczne 6,00 zł
• seanse popularne:  
  bilet normalny 12,00 zł
  bilet ulgowy 6,00 zł
• bilet rodzinny (do 4 osób) 30,00 zł
• bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 15,00 zł
• karnet na seans dodatkowy (do 20 osób) 240,00 zł
• obserwatorium astronomiczne 2,00 zł
• stacja klimatologiczna 4,00 zł
• stacja sejsmologiczna 3,00 zł
• wystawa 3,00 zł

Bezpłatny bilet wstępu przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników grup zorganizowanych oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Z UWAGI NA SPECYFIKĘ PROJEKCJI PO ROZPOCZĘCIU SEANSU WEJŚCIE NA SALĘ PROJEKCYJNĄ NIE JEST MOŻLIWE!!!