L Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia
Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
Klasyfikacja końcowa
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW III STOPNIA

Ze względu na złożoność zadań, liczbę ilustracji, załączników i wzorów, tym razem przedstawiamy je w postaci plików do pobrania.
Poniżej znajduje się plik w formacie dokumentu Microsoft Word, oraz potrzebne załączniki do poszczególnych zadań zawodów III stopnia L Olimpiady Astronomicznej.
 
Treści zadań:
 
 
Załączniki do zadań:

Załącznik do zadania 1 (plik w formacie PDF)
Załącznik do zadania 3 (plik graficzny JPG)
Załącznik do zadania 4 (plik graficzny JPG)
Zestaw załączników do zadania 4 (archiwum ZIP)
 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2007