Regulaminy zawodów
Zawody I stopnia
Zawody II stopnia
Zawody III stopnia

LIII Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia

Aktualności
Archiwum

...przebiega w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia (szkolnych) są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej (pod kontrolą i w ograniczonym czasie).

Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań zawodów centralnych jest przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, jeśli pozwalana na to pogoda. Wśród zadań finałowych znajduje się też zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium,

Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

Zachęcamy do próby swoich sił w olimpiadzie astronomicznej.


 
"Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej oraz Planetarium Śląskie - organizator olimpiady - składają podziękowanie wszystkim sponsorom olimpiady.

Olimpiady astronomiczne są organizowane dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, znaczącemu wsparciu finansowemu Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika.
 
Do grona sponsorów należy również Polskie Towarzystwo Astronomiczne, które w bieżącym roku ufundowało bardzo cenne nagrody: lunetę Celestron XLT 102 dla zwycięzcy LIII Olimpiady Astronomicznej, 5 lornetek dla laureatów i finalistów oraz roczną prenumeratę czasopisma "Urania - Postępy Astronomii" dla laureatów.
Przyznało też nagrodę ufundowaną przez Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w postaci serii numizmatów wydanych z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii.
 
Podziękowania należą się również Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii za wsparcie finansowe i liczne nagrody oraz firmie "Uniwersał" z Żywca za wieloletnie fundowanie nagród dla laureatów olimpiady."

 

Komitet Główny
Olimpiady Astronomicznej

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2010