LVI Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  6th IOAA
  Aktualności
Archiwum

 

AKTUALNOŚCI

LVI Olimpiada Astronomiczna dobiegła końca! Laureatom, finalistom oraz uczestnikom
serdecznie gratulujemy!

Klasyfikacja finałowa LVI Olimpiady Astronomicznej 2012/2013

Uczestnicy finału Komitet Główny oraz przedstawiciele władz. W pierwszym
rzędzie grupa, która reprezentowała Polskę na VI IOAA w Brazylii.

Okolicznościowy wykład podczas ceremonii zamknięcia olimpiady wygłosił
dr Waldemar Ogłoza.


 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2013