LVI Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  6th IOAA
  Aktualności
Archiwum

 

ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LVI OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LVI OA 2012/2013

Ankieta uczestnika LVI OA 2012/2013

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LVI OA.

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej druga seria zadań zawodów I stopnia LVI OA oraz informacje dla uczestników.

Druga seria zadań zawodów I stopnia LVI OA 2012/2013

W drugiej serii zadań zawodów I stopnia wystarczy nadesłać rozwiązania trzech zadań, dowolnie wybranych
przez uczestnika spośród zestawu czterech zadań, pod adresem:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań należy przesłać rozwiązanie jednego z trzech zadań obserwacyjnych.
Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2013