LIX Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia  
  Zadania zawodów III stopnia  
Archiwum


WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA LIX OA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Druk potwierdzenia (.doc)

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszamy tematy drugiej serii zadań zawodów I stopnia LIX OA.

 Druga seria zadań zawodów I stopnia LIX OA 2015/2016 (PDF)

 Fot.1 - Kometa Polonia (JPG)

 Fot.2 - Fragment atlasu nieba (PNG)

 Fot.3 - Negatyw atlasu nieba (PNG)


INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA


Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań zawodów I stopnia LIX Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii, pod adresem prywatnym podanym w nadesłanej "Ankiecie uczestnika". Informacje o końcowych wynikach zawodów I stopnia ukażą się na stronie olimpiady, w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego upływa 16 listopada 2015r. (decyduje data stempla pocztowego). Do klasyfikacji końcowej zawodów I stopnia zaliczane będą rozwiązania dwóch zadań z pierwszej serii, czterech z drugiej serii oraz jednego zadania obserwacyjnego.
 
Rozwiązania należy przesłać na adres:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LIX OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LIX OA 2015/2016

Ankieta uczestnika LIX OA 2015/2016 - PROSIMY WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LIX OA.

Plakat Olimpiady Astronomicznej

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2015