LX Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia  
  Zadania zawodów III stopnia  
Archiwum


 

WYNIKI ZAWODÓW I STOPNIA

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW II STOPNIA LX OA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Druk potwierdzenia (.doc)

DRUGA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszamy tematy drugiej serii zadań zawodów I stopnia LX OA.

 Druga seria zadań zawodów I stopnia LX OA 2016/2017 (PDF)

 Spektroheliogram do zadania 7 (JPG)

INFORMACJE O OSOBISTYM KODZIE UCZESTNIKA

Informujemy, że organizatorzy olimpiady astronomicznej przydzielą każdemu uczestnikowi osobisty kod, złożony z litery i cyfry, pod którym opublikowane zostaną jego oceny zadań zawodów I stopnia LX Olimpiady Astronomicznej. Kod zostanie przesłany do każdego uczestnika listownie, wraz z tematami zadań drugiej serii, pod adresem prywatnym podanym w nadesłanej "Ankiecie uczestnika". Informacje o końcowych wynikach zawodów I stopnia ukażą się na stronie olimpiady,
w drugiej dekadzie grudnia.

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego upływa 21 listopada 2016r. (decyduje data stempla pocztowego).
Do klasyfikacji końcowej zawodów I stopnia zaliczane będą rozwiązania dwóch zadań z pierwszej serii, czterech z drugiej serii
oraz jednego zadania obserwacyjnego.
 
Rozwiązania należy przesłać na adres:

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
41-500 CHORZÓW
skr. poczt. nr 10


Zawiadomienia o awansie otrzymają jedynie uczestnicy, którzy zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Zostaną one wysłane najpóźniej w drugiej dekadzie grudnia br.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

Poniżej zamieszczamy afisz do pobrania w formacie PDF zawierający zadania LX OA oraz informacje regulaminowe.

Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia oraz informacje regulaminowe LX OA 2016/2017

Plakat LX Olimpiady Astronomicznej

  Ankieta uczestnika LX OA 2016/2017

Wypełnioną ankietę uczestnika należy dołączyć do rozwiązań pierwszej serii zadań LX OA.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2017