LXIII Olimpiada Astronomiczna
  Zawody I stopnia  
  Zawody II stopnia  
Archiwum

 

ZAWODY I STOPNIA

HARMONOGRAM I INFORMACJE REGULAMINOWE

DRUGA SERIA ZADAŃ

 DRUGA SERIA ZADAŃ

DANE DO ZADANIA 7 (w formacie .csv)

  DANE DO ZADANIA 7 (w formacie .ods)

INFORMACJE

Termin przesłania rozwiązań zadań drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego
upływa 18 listopada 2019 r. Do klasyfikacji końcowej zawodów I stopnia zaliczone
będą oceny za rozwiązania: dwóch zadań z pierwszej serii, czterech z drugiej serii,
oraz jednego zadania obserwacyjnego.

Rozwiązania należy przesłać drogą elektroniczną do: olimpiada@planetarium.edu.pl
Podobnie jak w pierwszej serii, wszystkie rozwiązania należy przesłać w jednym
mailu (jako załączniki). Tematem tego zbiorczego maila będzie: „XYZ_druga seria",
gdzie w miejscu XYZ należy wpisać trzy-znakowy kod osobisty uczestnika.

Rozwiązanie każdego zadania należy sporządzić w osobnym pliku tekstowym,
skonwertowanym do formatu .pdf. Jeśli w drugiej serii nadeślesz rozwiązania
wszystkich zadań, to załącznikami powinny być pliki z rozszerzeniami .pdf o nazwach
od „XYZ_zad.4" do „XYZ_zad.7" oraz od "XYZ_obs.1" do „XYZ_obs.3”.
Każde z rozwiązań należy sygnować kodem osobistym, umieszczonym w prawym,
górnym rogu pracy.

Zawiadomienia o awansie do zawodów II stopnia otrzymają jedynie uczestnicy,
którzy zostaną do tych zawodów zakwalifikowani. Nastąpi to w połowie grudnia.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

ZADANIA OBSERWACYJNE

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2020