AKADEMIA MŁODEGO ASTRONOMA

BRAK WOLNYCH MIEJSC

W październiku 2018 roku rozpoczyna się kolejna edycja Akademii Młodego Astronoma – zajęcia edukacyjne z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci w wieku 7 – 9 lat. Akademii Młodego Astronoma ma na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, warsztatów i pokazów w mobilnym planetarium prowadzone będą w tymczasowej siedzibie Planetarium Śląskiego przy Alei Różanej 6.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Akademii Młodego Astronoma.

Spotkania odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu, w czwartki o godz. 17.00, wg harmonogramu zajęć.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na formularzach wg załączonego wzoru, w terminie do 15 września na adres Planetarium. Wypełniony i zeskanowy formularz można przesłać również drogą mailową na adres: agata@planetarium.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji pod nr telefonu : 32 745 27 28

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 – Regulamin
Załącznik 3 - Harmonogram zajęć w przygotowaniu