MIĘDZYSZKOLNE KOŁO ASTRONOMICZNE

Jak co roku Planetarium Śląskie organizuje Młodzieżowe Koło Astronomiczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 3 października o godz. 17.00 w tymczasowej siedzibie Planetarium Śląskiego przy Alei Różanej 6.

Uczestnictwo w zajęciach Młodzieżowego Koła Astronomicznego daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu astronomii i rozwijania umiejętności obserwacyjnych pod okiem doświadczonych pracowników dydaktycznych Planetarium Śląskiego. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach Koła.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać, na formularzach wg załączonego wzoru, w terminie do 28 września na adres Planetarium. Wypełniony formularz można również przesłać drogą mailową na adres: bogusia@planetarium.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Młodzieżowego Koła Astronomicznego.

Osoba do kontaktu: Bogusława Zagoła

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 – Regulamin MKA
Załącznik 3 - harmonogram w przygotowaniu