Jutro

PLANETARIUM – ŚLĄSKI PARK NAUKI.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna” Działanie 12.3 „Instytucje popularyzujące naukę”.

  • Beneficjent: Województwo Śląskie
  • Okres realizacji: 2016-2020
  • Całkowita wartość projektu: 98 927 500,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wynosi 82 475 650,66 PLN (85 % kosztów kwalifikowalnych),

  • środki z budżetu państwa 9 703 017,72 PLN.
  • Wkład własny województwa śląskiego: 6 748 831,62 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych przez Planetarium usług edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania na wszystkich poziomach edukacji.

Przedmiotem projektu w zakresie robót budowlanych jest przekształcenie istniejących struktur budowlanych Planetarium, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności edukacyjno –popularyzatorskiej w dziedzinie astronomii, sejsmologii i meteorologii, a także zakup wyposażenia i urządzeń.

Planetarium Śląskie

wzbogaci się o nowy budynek o powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Większa jego część będzie się mieścić pod ziemią. Znajdą się tam między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w zupełnie nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii. Osoby odwiedzające Planetarium będą zwiedzały ekspozycję w niewielkich grupach wzdłuż logicznie skonstruowanych ścieżek tematycznych w towarzystwie opiekuna – przewodnika.

Eksponaty interaktywne będą innowacyjne i niespotykane w innych parkach nauki. Na przykład w specjalnych pokojach klimatycznych będzie można na własnej skórze sprawdzić jak wilgotność powietrza wpływa na to jak odczuwamy temperaturę. Prezentowana będzie także kilkumetrowa kolumna pogodowa, w której będzie można w krótkim czasie wytworzyć mgłę, tornado, chmurę oraz opad deszczu lub śniegu. Zbudowany zostanie także symulator pozwalający na wirtualny lot w kosmos.

Obok Planetarium wyrośnie wieża widokowa, dzięki której będzie można podziwiać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa.

W zabytkowym budynku Planetarium zostanie zmodernizowana główna sala projekcyjna, wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy oraz projekcyjny. Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ponad 62 lata zostanie wyeksponowany w nowym budynku. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Zmieniony zostanie także profil podłogi na amfiteatralny, by salę można było wykorzystywać także do konferencji, sympozjów oraz koncertów.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna „Eppur si muove” prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego.

W czasie remontu i rozbudowy Planetarium Śląskie jest nieczynne, ale nie oznacza to, że nie prowadzi pracy dydaktycznej. W ramach projektu zakupiono nadmuchiwane planetarium mobilne, dzięki któremu możliwa jest prezentacja niektórych seansów poza główną salą, a także testowanie nowych produkcji, przygotowywanych przez zespół Planetarium Śląskiego.

Przyszłość planetarium

Wstęp

Wszechświat się rozszerza. Planetarium Śląskie również. Do końca 2020 roku zyskamy ponad dwa i pół tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. . Obok Planetarium zostanie wybudowana wieża widokowa. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna „Eppur si muove” prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego. Mający ponad 60 lat główny projektor trafi na specjalną ekspozycję i zostanie zastąpiony przez jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów analogowo – cyfrowych. Na interaktywnej ekspozycji na ponad 30 stanowiskach będziemy prezentować zagadnienia z trzech dziedzin nauki : astronomii, sejsmologii i meteorologii. Oto niektóre z naszych pomysłów na połączenie tradycji z nowoczesnością!

Astronomia

Projektor Zeissa został zainstalowany w Planetarium Śląskim w 1955 roku. Od tego czasu dzielnie służył pokoleniom widzów odwiedzających naszą placówkę. Teraz wraz z pulpitem sterowniczym zostanie wyeksponowany w specjalnej sali pod zegarem słonecznym Planetarium.

Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K będzie można wyświetlać dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie. Zmieniony zostanie także profil podłogi na amfiteatralny, by salę można było wykorzystywać także do konferencji, sympozjów oraz koncertów.

W Planetarium będzie można odbyć wirtualny lot w kosmos! Pomieszczenie będące symulatorem lotu kosmicznego wyposażone w ruchome fotele, z których każdy może wykonywać ruchy we wszystkich stopniach swobody. Każdy z widzów zostanie wyposażony w okulary do wirtualnej rzeczywistości.

Meteorologia

Jak powstają śnieg, mgła lub deszcz? Dzięki kilkumetrowej kolumnie ze szkła lub poliwęglanu w ciągu kilkudziesięciu sekund będziemy mogli wytworzyć mgłę, tornado chmurę oraz opad deszczu lub śniegu.

Czy temperatura liczona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita to jedyny czynnik, który wpływa na to jak ludzki organizm odczuwa ciepło lub zimno? Będzie można się o tym przekonać na własnej skórze w specjalnych klimatyzowanych pokojach pogodowych, w których będzie się zmieniać nie tylko temperatura lecz również wilgotność.

Dzięki kilkumetrowemu kulistemu ekranowi będzie można zobaczyć jak z komosu wyglądają chmury, tornada i burze, a także jak prezentuje się aktualna sytuacja baryczna. Będzie można zobaczyć naszą piękną błękitną planetę z perspektywy jaką mieli tylko astronauci misji Apollo!

Sejsmologia

W jaki sposób człowiek odczuwa trzęsienie ziemi? Czym różni się naturalny sejsmiczny od częstego na Śląsku tąpnięcia? Dzięki specjalnej platformie symulującej PRAWDZIWE wstrząsy sejsmiczne będzie można przekonać się o tym na własnej skórze.

Dzięki interaktywnemu przekrojowi naszej planety każdy będzie mógł poznać budowę Ziemi i sprawdzić, że poszczególne warstwy z jakich zbudowana jest nasza planeta mają różną temperaturę. Będzie można na własne oczy zobaczyć, że wnętrze Ziemi ulega ciągłym zmianom.

Dlaczego podczas trzęsienia ziemi niektóre budynki ulegają całkowitemu zniszczeniu, a inne nie? Dzięki modelowi miasta w którym zasymulujemy trzęsienie ziemi będzie można znaleźć odpowiedź na to pytanie. A po zakończonej demonstracji specjalny robot w krótkim czasie odbuduje całe miasto.

Już jutro

Planetarium – Śląski Park Nauki ma szanse stać się najbardziej atrakcyjną tego rodzaju placówką w Polsce. Zamierzamy nie tylko opowiadać o takich dziedzinach nauki jak astronomia, meteorologia i sejsmologia. U nas każdy będzie mógł doświadczyć ich osobiście!

Bądź na bieżąco

Śledź także aktywność oraz wydarzenia Planetarium Śląskiego w mediach społecznościowych.

Skip to content