Regulamin
Skład KGOA
Program
ZWYCIĘZCY I LAUREACI

LXII Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia  
  Zadania zawodów II stopnia  
  Zadania zawodów III stopnia  
Archiwum

...przebiega w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia (szkolnych) są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej (pod kontrolą i w ograniczonym czasie).

Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań zawodów centralnych jest przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, jeśli pozwala na to pogoda. Wśród zadań finałowych znajduje się też zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium,

Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

Zachęcamy do próby swoich sił w olimpiadzie astronomicznej.

 
Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej oraz Planetarium Śląskie - organizator olimpiady - składają podziękowanie wszystkim sponsorom za wieloletnie wsparcie olimpiady.

Olimpiada astronomiczna jest organizowana dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i znaczącej pomocy Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Za liczne nagrody i wsparcie finansowe podziękowania należą się także Polskiemu
Towarzystwu Miłośników Astronomii, Wydawnictwu "Urania - Postępy Astronomii", Centrum Astronomicznemu im. M. Kopernika
w Warszawie oraz Firmie Delta Optical.

Uczestnictwo w międzynarodowej olimpiadzie astronomicznej jest
dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

Komitet Główny
Olimpiady Astronomicznej

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2018