Poszukujemy następców Stanisława Lema!

Planetarium - Śląski Park Nauki ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. "Bajki (nie tylko) robotów" na najlepsze opowiadanie science-fiction.

Uczestnicy konkursu mogą napisać opowiadanie na dowolnie przez siebie wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianego science-fiction. Forma opowiadania, jak i jego charakter są dowolne.

Na laureatów konkursu czekają nagrody oraz szczególne wyróżnienie - odczytanie pracy przez profesjonalnych lektorów, połączone ze specjalną projekcją pod kopułą Planetarium!

Opowiadania prosimy przesyłać na adres promocja@planetarium.edu.pl do 3 października bieżącego roku.

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

plakat1_1.png