Regulamin korzystania z Symulatora Lotów Kosmicznych

Symulator Lotów Kosmicznych

Regulamin Korzystania z Atrakcji

 1. Wstęp do symulatorów lotów jest możliwy wyłącznie z pracownikiem obsługi.
 2. Pracownik obsługi również odprowadza gościa po zakończeniu atrakcji.
 3. Całkowity czas spędzony na stanowisku wynosi około 40 minut, z czego symulacja lotu w kosmos trwa około 5 minut.
 4. Symulator lotów to zamknięta kapsuła z fotelem na siłownikach, wyposażonym w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, w tym jeden przechodzący między nogami użytkownika. Dla bezpiecznego użytkowania pasy muszą być mocno zaciągnięte przez obsługę. Zalecany jest sportowy ubiór (spódniczki i sukienki są niewskazane).
 5. Symulacja wymaga założenia gogli VR na głowę użytkownika.
 6. Do prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest ciasne zapięcie gogli na głowie użytkownika.
 7. Podczas symulacji kapsuła wykonuje ruchy zsynchronizowane z prezentowanymi treściami, w tym pełne obroty w osi poziomej i pionowej.
 8. Uwaga! Symulator lotów jest przeznaczony dla:
  • Osób o wzroście od 140 cm do 205 cm.
  • Osób o masie nieprzekraczającej 120 kg.
  • Osób o obwodzie brzucha i nóg, umożliwiającym bezpieczne zapięcie wszystkich pasów bezpieczeństwa.
  • Osób o obwodzie głowy umożliwiającym utrzymanie gogli na głowie przez całą symulację.
 9. Wszystkie warunki wymienione w punkcie 8 muszą zostać spełnione, aby symulacja mogła się odbyć. Jeśli osoba nie spełnia któregoś z wymogów, obsługa stanowiska może odmówić jej uczestnictwa w atrakcji ze względów bezpieczeństwa.
 10. Aby uczestniczyć w atrakcji, wymagany jest ważny bilet. Nie ma możliwości zabrania dodatkowej osoby towarzyszącej.
 11. Osoba, która zrezygnuje z korzystania z atrakcji przed lotem, jest zobligowana do poczekania na zakończenie lotu dla całej grupy.
 12. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do udziału w projekcji VR sprzężonej z pełnymi obrotami w osi poziomej i pionowej oraz do przebywania w ciasnych pomieszczeniach.
 13. Przed wejściem do symulatora należy zdeponować w koszyku przy urządzeniu wszystkie rzeczy osobiste, które mogą wypaść w trakcie symulacji.
 14. Planetarium nie odpowiada za rzeczy wniesione świadomie lub nieświadomie do kapsuły, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie symulacji.
 15. Planetarium zastrzega sobie możliwość obciążenia użytkowników kosztami za szkody powstałe z powodu niezastosowania się do poleceń obsługi oraz łamania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 16. Obsługa stanowiska może odmówić wejścia do symulatorów lotów osobom, które nie stosują się do jej poleceń.
 17. Osoby z niepełnosprawnościami muszą być w stanie samodzielnie wejść do symulatora. Obsługa atrakcji nie odpowiada za wprowadzanie osób do kapsuły.
 18. Nie należy wybierać tej atrakcji w przypadku następujących przeciwwskazań zdrowotnych:
  • Ciąża
  • Padaczka
  • Problemy z ciśnieniem tętniczym krwi
  • Choroby serca
  • Problemy kardiologiczne i neurologiczne
  • Problemy z błędnikiem
  • Świeżo przebyte operacje
  • Hipoglikemia
  • Stan po spożyciu alkoholu lub innych używek
  • Klaustrofobia
  • Znaczny lęk wysokości