Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Astronomicznej

W roku szkolnym 2023/24 Planetarium Śląskie zaprasza wszystkich uczniów szkół średnich oraz utalentowanych uczniów szkół podstawowych do udziału w LXVII Olimpiadzie Astronomicznej. Jak w poprzednich latach rozgrywana ona będzie w trzech etapach.

I etap to rozwiązywanie zadań teoretycznych i obserwacyjnych w domowych warunkach. A zatem w czasie pracy nad zadaniami I i II serii można uzupełniać swoją znajomość arkanów astronomii za pomocą literatury fachowe i Internetu oraz przeprowadzić obserwacje nieba.

II etap to cztery zadania teoretyczne rozwiązywane w czasie egzaminów okręgowych.

III etap to centrale kilkudniowe zawody rozgrywane w Planetarium Śląskim. Tu oprócz zadań teoretycznych rozwiązywane będą też zadania obserwacyjne i na sali planetarium.

Pięciu najlepszych zawodników będzie tworzyć naszą reprezentację na zawody Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki (IOAA), która będzie rozgrywana w sierpniu 2024 w Rio de Janeiro.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na stronie Olimpiady (https://planetarium.edu.pl/olimpiada-astronomiczna.html) oraz przesłać rozwiązania zadań pierwszej serii, czyli zadania testowego oraz wybranego zadania teoretycznego (zadanie 2 lub 3).

Zatem jeśli interesujesz się astronomia i kosmosem, jeśli chcesz się sprawdzić i nie boisz się rozwiązywania zadań, zostań olimpijczykiem!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzymy powodzenia!
Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej