Wybór miejsc

Seans Do krańców Wszechświata PL


Lokalizacja: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

Inne:Słuchawki (Dostępna liczba: 100)

Legenda

Miejsce niedostępne
Miejsce dostępne
Miejsce wybrane (w koszyku)
Ikona z osobą na wózku Miejsce do pozostawienia wózka inwalidzkiego